İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:23.06.2021 11:27:45
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yetkili Organ Karar Tarihi  : 28.05.2021

İhraç Tavanı Tutarı          : 126.000.000

Para Birimi                     : TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı

Satış Türü                      : Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurtiçi/Yurtdışı                : Yurtiçi

SPK Başvuru Tarihi         : 07.06.2021

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 126.000.000 TL (Y/YüzYirmialtıMilyon-Türk Lirası) tutarı ve vadesi 2(iki) yılı aşmayacak şekilde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara (ve/veya tahsisli olarak) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, ihraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranının, referans faiz oranının üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle borçlanma araçlarının Borsa Istanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyası Kuruluna bu hususta başvurumuz yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.