CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:11.06.2021 09:50:04
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

OLAĞAN DIŞI FİYAT HAREKETLERİ HAKKINDA

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin  10.06.2021 tarih ve BİAŞ-2-2381 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamadığın arz ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.