AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:04.06.2021 10:32:01
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Planlanan Yatırımlar İçin Gelişmeler

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Planlanan Yatırımlar İçin Gelişmeler

İzahname'de belirtilen 300 MW hibrit  kapasite yatırım planımız, ilgili mevzuat değişiklikleri kapsamında hibrit yatırımı için santral sahalarının genişletilmesi imkanı ile yaklaşık 600 MW'a çıkmış bulunmaktadır.

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından yapılması planlanan hibrit santral yatırımlarının ilk fazında, toplam 236 MWp gücünde 4 adet güneş enerji santrali projesi için;

Tokat İli, Reşadiye ve Niksar ilçelerinde planlanan Akıncı HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali Projesi (74,5 MWp) ile ilgili olarak; ÇED Başvuru Dosyası 27.05.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-ÇED sistemine yüklenmiş olup, söz konusu başvuru ÇED Yönetmeliği'nin 8. maddesi gereğince uygun bulunarak ÇED süreci başlatılmıştır.

Sivas İli, Koyulhisar ilçesinde planlanan Koyulhisar HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali Projesi (56,4 MWp) ile ilgili olarak; ÇED Başvuru Dosyası 19.05.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-ÇED sistemine yüklenmiş olup, söz konusu başvuru ÇED Yönetmeliği'nin 8. maddesi gereğince uygun bulunarak ÇED süreci başlatılmıştır.

Uşak İli, Banaz ilçesinde planlanan Uşak RES Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali Projesi (55,6 MWp) ile ilgili olarak; ÇED Başvuru Dosyası 29.05.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-ÇED sistemine yüklenmiştir. Söz konusu başvurunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirmesi devam etmekte olup kısa süre içerisinde sonuçlanması beklenmektedir.

Adana İli, İmamoğlu ilçesinde planlanan Mentaş HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali Projesi (49,4 MWp) ile ilgili olarak; ÇED Başvuru Dosyası hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, kısa süre içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-ÇED sistemine yüklenerek ÇED başvuru süreci tamamlanacak; gelişmeler paylaşılacaktır.  

Tek bir üretim tesisinde birden fazla kaynaktan elektrik enerjisi üretilebilmesine imkan sağlayan hibrit santraller, üretim tesislerinin daha verimli kullanılmasına, elektrik üretim kapasiteleri içerisinde daha fazla elektrik üretilmesine imkân vermektedir. Hibrit santrallerde yağış az olduğunda GES'ten (Güneş Enerjisi Santrali), güneş az olduğunda da HES'ten (Hidroelektrik Santrali) üretim gerçekleştirilerek mevsim koşullarının etkisi asgari seviyeye indirilebilmektedir.

Hibrit santral yatırımlarının öne çıkan avantajları, yatırım ve operasyonel maliyetlerinin daha düşük olması, yardımcı kaynaklardan üretilen elektrik enerjisinin, ana kaynağın YEKDEM kapsamında olması durumunda, YEKDEM kapsamında değerlendirilmesidir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.