MİGROS TİCARET A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:02.06.2021 20:27:45
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2021 yılı bağımsız denetim şirketi seçiminin tescili

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021, 26.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.05.2021
Tescil Tarihi
02.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.06.2021 / 10340
Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 26.05.2021 tarihli Genel Kurul kararı 02.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.


(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.