BORSA İSTANBUL A.Ş.

Payların İşlem Görmeye Başlaması

Gönderim Tarihi:31.05.2021 18:00:12
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Payların İşlem Görmeye Başlaması

İlgili Şirketler
[BOBET]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
31/05/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
114.000.000
Baz Fiyat (TL)
3,5
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/06/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
26-28/05/2021
Açıklamalar

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 114.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 380.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 03/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 3,50 TL/pay baz fiyat, "BOBET.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.