GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:31.05.2021 08:50:13
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Mersin RES santralimizin elektrik güç artırımı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren, Mersin ili, Mut ilçesindeki 62,7 MWm/51 MWe kurulu gücüne sahip Mersin RES Santralimiz için 08.04.2021 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan izin alınarak lisans tadili yapılan 5,85 MWe'lik elektrik güç artırımı ile ilgili olarak; 26.05.2021 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nden proje onayı alınmış, Mersin RES Santralimizde işbu elektrik güç artırımı için 28.05.2021 tarihinde Bakanlık Heyeti tarafından Geçici Kabul işlemi gerçekleştirilmiştir.

  

Geçici Kabul işlemi sonrası Mersin RES Santralimizin kurulu gücü 62,7 MWm/56,85 MWe olmuştur. İşbu geçici kabul işlemi ile yaklaşık %10'luk bir elektrik güç artırımı 28.05.2021 tarihi itibariyle devreye alınmıştır. Bu güç artırımının Mersin RES Santralimizin üretimine ortalamada yaklaşık olarak % 10'luk bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.