TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:28.05.2021 20:00:16
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Batman Rafinerisinde üretime ara verilmesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Batman Rafinerisinde üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Batman Rafinerisindeki Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Bölgesel bitüm ürünü talebinde meydana gelen düşüş
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
3 Haziran 2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Batman Rafinerisi, mevcut toplam ham petrol işleme kapasitemizin yaklaşık %5'ine denk gelmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Satışlarımız üzerinde ilave bir ekti beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Üretime ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Bitüm ürünü talebinin normal seviyesine dönmesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
31 Temmuz 2021
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

Bölgesel bitüm ürünü talebinin düşüş göstermesi nedeniyle artan stoklarımızı daha optimal yönetebilmek için, Batman Rafinerisinde üretimimiz 3 Haziran 2021 - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçici süre durdurulacaktır.

  

Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.