ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:19.05.2021 18:00:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yatırımcılarımızdan gelen yoğun sorular ve sosyal medyada şirketimiz ile ilgili dolaşan asılsız haberler hakkında açıklama.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan maden sahamız ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen yoğun sorular ve sosyal medyada şirketimiz ile ilgili dolaşan asılsız haberlere karşı aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur ; 
Bilindiği üzere Şirketimiz T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihale sonucu Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nezdindeki 30527 ruhsat nolu Maden sahasını 20.000.000 TL + KDV olmak üzere toplamda 23.600.000 TL'ye bedelini peşin ödemek suretiyle satın almış ve mülkiyet devrini tamamlamış bulunmaktadır. 
Şirketimizin satın almış olduğu Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan kömür maden sahasına ilişkin Tasarruf Fonu Sigorta Mevduatı (TMSF) ile yapılan mülkiyet devri sırasında alınan bilgiler sonucunda, maden sahamız içerisinde 12.155.679 Ton açık işletme kömür rezervi ve 27.110.000 Ton kapalı işletme kömür rezervi olmak üzere toplam 39.265.679 Ton kömür rezervi bulunmaktadır. 
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan maden sahasına ilişkin ÇED Olumlu Raporu alınmıştır ve 30527 nolu maden ruhsatının ise şirketimize devredilmesi ile ilgili devir işlemleri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde devam etmekte olup devir sürecinin tamamlanması sonucunda kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. 
Maden sahası ruhsatına ilişkin devir sürecinin devam ettiği dönem içerisinde Şirketimiz tarafından ruhsat sahasında kontrol ve rezerv genişletme sondajları yapılmaya başlanmış olup çalışmalara devam edilmektedir. Bu aşamada yapılan sondajlarda çıkan sonuçlar ve kömür analizleri teknik ekiplerimiz tarafından projelere işlenerek yıllık üretim potansiyelleri de hazırlanmıştır. 
Bu çerçevede Şirketimiz, mülkiyetinde bulunan maden sahasına ilişkin ruhsat devrinin tamamlanması ile planlanan üretim faaliyetlerine hızla başlayacaktır. 
Şirketimize ait maden sahasına ilişkin gerçekleşen tüm işlemler ve gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. 
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.