DENİZ PORTFÖY OLMİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 23:04:17
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.992,69
% 0,00213391
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
253,43
% 0,00010832
Bağımsız Denetim Ücreti
6.003,73
% 0,00256603
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
20.944,75
% 0,00895192
Fon Yönetim Ücreti
55.132,59
% 0,02356402
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
69,75
% 0,00002981
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
15.028,01
% 0,00642307
TOPLAM GİDERLER
102.424,95
% 0,04377708
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
233.969.356,79
% 100