GEDİK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 20:09:24
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

GKS 2021 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GKS 2021 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.305
% 0,00364631
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.061,34
% 0,00575961
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
13.195,7
% 0,03687022
Fon Yönetim Ücreti
102.440,62
% 0,28623019
Hisse Senedi Komisyonu
10.902,86
% 0,03046377
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
445,2
% 0,00124394
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
666,45
% 0,00186213
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
% 0,00081644
Türev Araçlar Komisyonu
3.120,41
% 0,00871876
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
39.362,39
% 0,10998278
TOPLAM GİDERLER
173.792,17
% 0,48559416
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.789.592,4
% 100