GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 20:05:33
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

GAF 2021 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GAF 2021 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
696
% 0,00659317
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.278,84
% 0,02158734
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.702,36
% 0,01612637
Fon Yönetim Ücreti
62.910,83
% 0,59595127
Hisse Senedi Komisyonu
3.018,23
% 0,02859155
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
467,2
% 0,00442576
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
% 0,002768
Türev Araçlar Komisyonu
15.354,45
% 0,14545197
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
520,02
% 0,00492612
TOPLAM GİDERLER
87.240,13
% 0,82642156
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.556.371,49
% 100