QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Gönderim Tarihi:08.04.2021 19:54:57
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

2021/1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Türkçe

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,61
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,61
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1097619,8
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 59,17
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,59
- Kurucu (%)
% 63,22
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 36,78
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,19
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,78
d) Diğer Giderler (%)
% 1,44
Açıklamalar
2021/1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı