FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 15:41:01
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

FON GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.232,5
% 0,12823386
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
182,02
% 0,00446079
Bağımsız Denetim Ücreti
0
% 0
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
721,56
% 0,176834
Fon Yönetim Ücreti
19.427,81
% 0,47612098
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
134,4
% 0,00329376
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11,53
% 0,00028256
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
64,1
% 0,00157091
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
703,78
% 0,01724766
TOPLAM GİDERLER
26.477,7
% 0,64889396
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.080.435,54
% 100