MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2021 17:49:56
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

2021/1.Dönem Fon Giderleri Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
2021/1.Dönem Fon Giderleri Bildirimi 
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.457
% 0,05620249
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0
% 0
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.544,56
% 0,05958004
Fon Yönetim Ücreti
18.494,11
% 0,71339403
Hisse Senedi Komisyonu
9,14
% 0,00035257
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
739,14
% 0,02851168
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
192,3
% 0,0074178
Türev Araçlar Komisyonu
312,28
% 0,01204593
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
1.215,64
% 0,04689224
TOPLAM GİDERLER
23.964,17
% 0,92439679
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.592.411,65
% 100