MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

Gönderim Tarihi:05.04.2021 16:47:32
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
ATEKS, BALAT, JANTS, KARTN, MERIT, OSTIM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
ATEKS
1
AKIN TEKSTİL A.Ş.
E
FARUK MEHMET ÇOLAKOĞLU
465.120,000
BALAT
2
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
İBRAHİM ESENDEMİR
2.016,000
JANTS
3
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
MEHMET COŞKUN
594,000
KARTN
4
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
SALİM SEYHAN
46,263
MERIT
5
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
E
HÜLYA BODUR
25,500
MERIT
6
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
E
OĞUZ ERGUN
57,200
MERIT
7
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
E
SEMRA TAŞKIN
51,000
OSTIM
8
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
E
HİCRET YILDIRIM
31.893,750
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.