DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:02.04.2021 18:31:52
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizin sahip olduğu VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle usulde kısmi bölünmesine ilişkin Kurul başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
VDFAS
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.01.2021
Bölünme Yöntemi
İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler
VDF Servis ve Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu
Çatı şirketi; Filo, Faktoring ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahibi
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
655.364,62
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Para Birimi
TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2020
Mevcut Sermaye (TL)
220.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
220.000.000
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Pay Değişim Oranı
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet ISIN
Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
DOAS, TREDOTO00013
220.000.000
0
0
0
0
0
0
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
02.04.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 21.01.2021 tarihinde alınan ve KAP'ta yayınlanan kısmi bölünme kararına istinaden hazırlanan duyuru metninin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1
DOAS -BÖLÜNME RAPORU.pdf - Bölünme Raporu
EK: 2
DOAS -BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ.pdf - Bölünme Sözleşmesi
EK: 3
DOAS -DUYURU METNİ.pdf - Duyuru Metni
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.