BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:31.03.2021 17:38:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

51.Olağan Genel Kurul toplantısnın 9 numaralı gündem maddesi kapsamında bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili gündem maddesine aşağıda yer verilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun "Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi"nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 833056 ticaret sicil no ile kayıtlı, 74049888200011 Mersis numaralı ve 0740498882 vergi numaralı Arnavutköy Mahallesi,Tekkeci Sokak, N3-5/1 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.