ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:08.03.2021 18:06:17
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret. A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
08.09.2021
Vade (Gün Sayısı)
184
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
%23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
%24,31
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFODAS92117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
07.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi
04.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
05.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi
08.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
50.000.000
İhraç Fiyatı
0,8961
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
08.09.2021
Kayıt Tarihi
07.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
08.09.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 184 gün vadeli 50.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFODAS92117 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %23,00, yıllık bileşik faiz oranı %24,31 ve ihraç fiyatı 0,89610 TL olarak gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.