EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.03.2021 23:25:20
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kâr Payına Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
01.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011
Peşin
60,3000939
6.030,00939
15
51,2550798
5.125,50798
B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5
Peşin
60,3000939
6.030,00939
15
51,2550798
5.125,50798
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
26.03.2021
30.03.2021
29.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGEN00011
0
0
B Grubu, EGEEN, TRAEGEEN91H5
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 25.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Payı Dağıtım Tablosu Kap 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
3.150.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
60.807.387
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
293.799.344
264.854.273
4. Vergiler ( - )
-30.103.472
-29.644.840
5. Net Dönem Kârı
263.695.872
235.209.432
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
263.695.872
235.209.432
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
551.295
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
264.247.167
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
13.212.358,35
0
* Nakit
13.212.358,35
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
10.019.340,55
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
10.019.340,55
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
176.732.641,65
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
19.980.684,05
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
43.750.847,4
15.264.407,63
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
6.054.496,88
0
2,3
51,255
5.125,5
B Grubu
155.398.753,13
0
58,93
51,255
5.125,5
TOPLAM
161.453.250
0
61,23
51,255
5.125,5
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 25.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.