SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:26.02.2021 19:47:12
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

31.12.2020 Tarihli Faaliyet Raporu

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2020 -31.12.2020 tarihli Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Faaliyet Raporu Görüşü ekte yer almaktadır.