TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:15.02.2021 15:25:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFTEBK22124 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
23.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
15.02.2021
Vade (Gün Sayısı)
248
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Satış Şekli
Tahsisli
ISIN Kodu
TRFTEBK22124
Satışa Başlanma Tarihi
11.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
11.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi
12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
319.771.469
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
15.02.2021
Kayıt Tarihi
12.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
15.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 12.06.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 248 gün vadeli, TRFTEBK22124 ISIN kodlu, 319.771.469.- TL nominal değerli bononun bugün (15 Şubat 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.