NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş AGRESİF DEGİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:11.02.2021 20:31:54
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2017
16,61
83,39
2018
4,55
95,45
2019
3,65
96,35
2020
3
97