KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMLAK KATILIM BANKASI KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Gönderim Tarihi:29.01.2021 15:08:35
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:2

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Türkçe

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,86
Varsa İade Tutarı (TL)
11099,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2204,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,99
Brüt Getiri (%)
% 26,6
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
2204,1
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri