QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:27.01.2021 18:04:45
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Katılım Fonu
ISIN Kodu
TRYFIPO00180
Fonun Süresi
Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Halka Arz Tarihi
1
01.02.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30
QNB FİNANSBANK A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
1
PARA PİYASASI FONU
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU ( TEFAS )
1
PARA PİYASASI FONU
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.qnbfp.com
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon; portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 6. maddesi çerçevesinde portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ?Katılım Fonu? statüsündedir. Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi ( TL )
100
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
1
0,00534
1,95
0,00534
1,95
0
-
0
-
0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Şeref DURNA
27.07.2020
11
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
ZİYA ÇAKMAK
2018 - Devam Finans Portföy Portföy Yönetimi Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi
12
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Bahar ÇAKAN
10/2015-Devam Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi
14
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Hayri BATUR
2013-FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
6
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Sinan EDE
01/2018- QNB Finans Portföy A.Ş. Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018 QNB Finans Portföy A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy A.Ş. Araştırma asistanı
6
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Safa KIZIL
02/2020 - Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı
10
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7
0212 336 73 44
0212 282 22 54
FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
Şeref DURNA
Birim Yöneticisi
0(212) 336-7345
FEHASOPERASYON@qnbfi.com