KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:22.01.2021 18:28:00
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:4

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
68,35
% 0,00011054
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
856,78
% 0,0013856
Bağımsız Denetim Ücreti
5.900
% 0,0095416
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
104.209,21
% 0,16852924
Fon Yönetim Ücreti
1.240.202,8
% 2,00568108
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.221,57
% 0,01976497
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
694,98
% 0,00112394
Diğer Giderler
33.427,49
% 0,05405961
TOPLAM GİDERLER
1.397.581,18
% 2,26019659
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
61.834.496,55