PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:18.01.2021 17:22:52
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2020 Yıl Sonu Değerleme Şirketi Seçimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak 31.01.2020 tarih ve 3 sayılı kararında hali hazırda şirketimiz portföyünde yer alan Türkiye'deki gayrimenkuller için 2020 yılında Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş.'den hizmet alınmasına karar vermiştir.

  

Ancak, Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş.'nin söz konusu hizmeti veremeyeceğini şirketimize bildirmesi sonrasında, Şirketimiz yeni bir değerleme şirketi seçimi ve yıl sonu değerleme raporlarının teslim süresi için 31.01.2021'e kadar süre verilmesi talebi ile SPK'ya başvuruu yapmıştır.

  

Söz konusu başvurumuzun olumlu karşılanmasına ilişkin karar SPK'nın 15.01.2021 tarih ve E-12233903-340.15-267 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.

  

Bunun üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak;

  

Şirketimiz portföyünde yer alan Türkiye'deki gayrimenkuller için 2020 yıl sonu değerleme raporlarının hazırlanması için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den hizmet alınmasına,

  

Karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.