CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:12.01.2021 02:07:58
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:1

Özet Bilgi

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Yılı Fon Gider Bilgilerı
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.965,32
% 0,01217794
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
204,5
% 0,00083984
Bağımsız Denetim Ücreti
7.602,68
% 0,03122259
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
3.129,52
% 0,01285227
Fon Yönetim Ücreti
356.698,3
% 1,46488399
Hisse Senedi Komisyonu
4.940,1
% 0,02028794
Tahvil Bono Komisyonu
869,29
% 0,00356999
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.197,38
% 0,00491738
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
16.216,82
% 0,06659903
TOPLAM GİDERLER
393.823,91
% 1,61735097
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.349.934,96
% 100