İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Maddi Duran Varlık Alımı

Gönderim Tarihi:11.01.2021 18:35:31
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB?de Arsa Tahsisi Hk

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
ARSA TAHSİSİ
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ ÇORAKLAR MAH. 147 ADA 2 NO'LU PARSEL ÜZERİNE KAYITLI 10.000 m² ALANA SAHİP ARSA
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.12.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
10.400.001,47
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%13,37
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%61,63
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%19,62
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%351,45
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%27,71
Alım Koşulları
60 AY VADELİ
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirketin üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği fabrika binası yatırımında kullanılmak üzere arsa tahsisi yapılmakta olup, şirket faaliyetlerine orta – uzun vadede olumlu yansıması öngörülmektedir.
Karşı Taraf
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
OSB LİSTE FİYATI
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin kiralık alanda yürüttüğü muhtelif fırça ve diğer ürünlerin üretim faaliyetlerinin Şirketimizin sahip olacağı fabrika binasında gerçekleştirilmesine yönelik hedefine bağlı olarak, Şirketimiz yönetim kurulunun 31.12.2020 tarihli kararı uyarınca İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne yapmış olduğumuz arsa tahsis başvurusunun OSB yönetiminin 31.12.2020 tarih ve 2 nolu yönetim kurulu kararıyla onaylandığı tarafımıza iletilmiştir.

  

Söz konusu tahsis kapsamında ilgili OSB'deki 147 ada 2 numaralı 10.000 m²'lik parsel 60 ay taksitle ve 173.333,33 TL'lik taksitlerin her ayın son günü ödenmesi koşuluyla toplamda 10.400.001,47 TL'ye satın alınması için ilk taksit olan 173.333,33 TL ödenmiş olup, kalan 59 adet taksit için 59 adet senet verilmiştir.

  

Parselin tahsisini takiben yapılacak fabrika binası ile ilgili olarak yürütülecek süreçler hakkında gelişme oldukça ayrıca kamuya açıklanacaktır.

   Saygılarımızla 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.