OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:08.01.2021 19:35:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kat Karşılığı ve Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi İmzalanması Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

      Yönetim Kurulumuz 01.02.2020 tarihinde Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Arsa Sahipleri) ile Kat Karşılığı İnşaat Projesi konusunda görüşmeler başlatılmasına karar vermiştir. 

  

       Yönetim Kurulumuz, Proje üzerinde muhtelif görüşme, müzakere ve pazarlık yapılması gerektiğinden, sürecin ne kadar uzayacağının ve nasıl sonuçlanacağının bilinmemesi, bu süreçte yatırımcılarımızın yanlış yönlendirilmemesini teminen görüşmelere başlama açıklamasının ertelenmesine ve sözleşme imzalandığı gün açıklama yapılmasına karar vermiştir. 

  

Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan 42798 Ada 7 Parsel arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yapılması hususunda bugün itibariyle anlaşma imzalanmıştır. Sözleşme, aynı grubun diğer şirketi Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye tahsisli Sincan 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan arsada fabrika binası yapımını da kapsamaktadır. Şirketimizle Arsa Sahipleri arasında 08.01.2021 tarihinde imzalanan "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi"nin detayları aşağıda verilmiştir: 

  

-         Arsa Sahiplerinin mülkiyetinde bulunan imarın 42798 Ada 7 Parsel (18.561 m2 arsa) ve 100516 Ada 33 Parselde (12.226 m2 arsa) kat karşılığı inşaat yapım işinin Şirketimiz tarafından üstlenilmesine,

  

-         100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılacak fabrika binasının tamamının Arsa Sahiplerine bırakılmasına,

  

-         42798 Ada 7 Parsel üzerinde yapılacak inşaatın %45'inin gayrimenkul olarak şirketimizin olmasına, kalan %55'lik kısmın 20/55'inin Şirketimizin, 35/55'inin arsa sahiplerinin olacak şekilde hasılat paylaşımı esasına göre (toplamda 42798 Ada 7 Parselde yapılacak inşaatın %65'inin Şirketimizin, %35'inin Arsa Sahiplerinin olacak şekilde) paylaşılmasına, 

   karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.