TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:07.01.2021 12:53:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
200.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
07.01.2021
Vade (Gün Sayısı)
135
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFTHAL12128
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
24.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi
25.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
07.01.2021
Kayıt Tarihi
06.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
07.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
200.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 17/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 25.08.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 135 gün vadeli, TRFTHAL12128 ISIN kodlu 200.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (07.01.2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.