TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:07.01.2021 12:53:30
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
296.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
07.01.2021
Vade (Gün Sayısı)
72
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFTHAL12136
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
26.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
26.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi
27.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
296.000.000
Kupon Sayısı
1
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.01.2021
06.01.2021
07.01.2021
3,2003
9.472.888
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
07.01.2021
06.01.2021
07.01.2021
296.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.10.2020 ve 06.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 27.10.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 72 gün vadeli, TRFTHAL12136 ISIN kodlu 296.000.000.-TL nominal değerli BIST TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun 1. kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (07.01.2021) gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.