ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.01.2021 19:04:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.01.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
84.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
190.970.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022
9.750.000
12.285.000,000
126,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022
Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030
6.500.000
8.190.000,000
126,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022
Hamiline
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014
68.250.000
85.995.000,000
126,00000
A Grubu
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
84.500.000
106.470.000,000
126,00000
İç Kaynakların Detayı :
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)
41.925.000
Diğer Kar Yedekleri (TL)
64.545.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
02.02.2021
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayemizin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na çıkartılması için Seri VII.128-1 nolu Pay Tebliği'nin 16.mddesinin 6.fıkrası gereğince 02.02.2021 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.