ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Maddi Duran Varlık Alımı

Gönderim Tarihi:04.01.2021 09:00:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Maddi Duran Varlık Alımı

İlgili Şirketler
[NATEN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Güneş Enerji Santrali
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.12.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
13.666.385 USD
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%9
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%157
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%17
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%22
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%80
Alım Koşulları
Şirketler kredi borçlarıyla devir alınacaktır.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu etki etmesi beklenmektedir.
Karşı Taraf
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ortak Yönetimi Sağlayan Hakim Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/12/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Ayrılma Hakkı Doğmamaktadır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Şirketi'nin Belirlemiş Olduğu Değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
12.12.2020 ve 1523 Numaralı
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
20.318.000 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem, Değerleme Rapor Sonucuna Uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu 31.12.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, şirketimizin hakim ortağı ve ortak kontrolüne sahip Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ne ait, içerisinde 10.290 kWp gücünde güneş elektrik üretim santrali bulunan Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin satın alınmasına karar vermiştir.

Bu satın alma işleminin bedeli, değerleme raporunca belirlenmiş olan 20.318.000 USD'den banka ve diğer borçlarının toplamı olan 6.651.616 USD'nin düşülmesinden sonra kalan 13.666.385 USD'dir.

Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır.

Bu satın alma ile birlikte, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %22,34 artarak, 56.350 kWp güce ulaşmıştır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.