HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:11.12.2020 18:35:56
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Pay Satış Bildirimi Hk.

İlgili Şirketler
[IDEAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

11.12.2020 tarihlerinde  İdealist Danışmanlık  A.Ş.  paylarından 529.670 adet 12,20-12,86 fiyat aralığından satılmıştır.

Bu işlemle birlikte İdealist Danışmanlık A.Ş. 'deki paylarımız 11.12.2020 itibarıyla %24,12 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.

  

 
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/12/2020
529.670
529.670
2.821.211
2.291.541
% 29,7
% 29,7
% 24,12
% 24,12
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.