DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:09.12.2020 21:59:58
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
09.12.2020
Vade (Gün Sayısı)
68
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
13,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
14,26
ISIN Kodu
TRFDZFKA2014
Vade Başlangıç Tarihi
02.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
79.000.000
İhraç Fiyatı
0,97547
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 02.10.2020 tarihinde ihraç edilen, 79.000.000.-TL nominal değerli 68 gün vadeli TRFDZFKA2014 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 09.12.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.