SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:04.12.2020 11:57:38
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFSUMFA2028 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
04.12.2020
Vade (Gün Sayısı)
87
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
14,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
14,76
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFSUMFA2028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
23.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi
07.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
07.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi
08.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
4.127.000
İhraç Fiyatı
0,96771
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
04.12.2020
Kayıt Tarihi
03.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
04.12.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 08.09.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 4.127.000-TL nominal değerli 87 gün vadeli TRFSUMFA2028 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 04 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.