ANADOLUBANK A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:24.11.2020 21:13:42
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

ANADOLUBANK A.Ş. 30.09.2020 KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANI

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/11/2020
Karar Sayısı
-
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

ANADOLUBANK A.Ş. 30.09.2020 KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANI