OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:20.11.2020 17:37:50
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSOPAS22129 ISIN kodlu 250.000.000 TL tutarındaki tahvilin 7. kupon ödemesi ve 8. kupon faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
250.000.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
19.02.2021
Vade (Gün Sayısı)
728
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
6,2035
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSOPAS22129
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
17.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi
20.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi
22.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
250.000.000
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
24.05.2019
23.05.2019
24.05.2019
6,2035
24,882
27,3041
15.508.750
Evet
2
23.08.2019
22.08.2019
23.08.2019
6,8985
27,67
30,6787
17.246.250
Evet
3
22.11.2019
21.11.2019
22.11.2019
4,477
17,9573
19,2043
11.192.500
Evet
4
21.02.2020
20.02.2020
21.02.2020
3,548
14,231
15,0094
8.870.000
Evet
5
22.05.2020
21.05.2020
22.05.2020
2,795
11,2108
11,6913
6.987.500
Evet
6
21.08.2020
20.08.2020
21.08.2020
2,3186
9,3
9,6296
5.796.500
Evet
7
20.11.2020
19.11.2020
20.11.2020
3,0698
12,313
12,8938
7.674.500
Evet
8
19.02.2021
18.02.2021
19.02.2021
4,2812
17,1717
18,3107
10.703.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
19.02.2021
18.02.2021
19.02.2021
250.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSOPAS22129 ISIN kodlu tahvilin 7.674.500 TL tutarındaki 7. Kupon ödemesi 20.11.2020 tarihinde yapılmıştır. 19.02.2021 tarihinde gerçekleşecek 8.kupon ödemesinin faiz oranı %4,2812 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu dönemsel faiz oranının işaret ettiği yıllık basit faiz oranı %17,1717, yıllık bileşik faiz oranı %18,3107 olmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.