24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:19.11.2020 17:48:03
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

2020/3.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR SORUMLULUK BEYANI

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/11/2020
Karar Sayısı
2020/113
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2020/3.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI EKTEDİR.