SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:18.11.2020 16:16:35
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/11/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
02/12/2020
Saati
11:00
Adresi
Keskin Kalem Sokak N39/1 Esentepe Şişli-İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, 2.Toplantı tutanaklarının Olağanüstü Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3.Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi 6.Maddesinin Yönetim Kurulu tarafından takdim edilen tadil taslağında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı?ndan alınan izinler doğrultusunda görüşülmesi, 4.Dilek ve temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 02 Aralık 2020 Çarşamba günü saat:11:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskin Kalem Sok. N39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2020 yılı Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.