ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:16.11.2020 14:38:32
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
24.040.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
24.040.000
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
16.12.2020
Vade (Gün Sayısı)
377
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
1,6220
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
18,5009
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
20,1445
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSZORNA2035
Vade Başlangıç Tarihi
05.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
24.040.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
06.01.2020
03.01.2020
06.01.2020
1,622
389.928,79
Evet
2
06.02.2020
05.02.2020
06.02.2020
1,5713
377.740,51
Evet
3
09.03.2020
06.03.2020
09.03.2020
1,622
389.928,79
Evet
4
09.04.2020
08.04.2020
09.04.2020
1,5713
377.740,5
Evet
5
11.05.2020
08.05.2020
11.05.2020
1,622
389.928,78
Evet
6
11.06.2020
10.06.2020
11.06.2020
1,5713
377.740,5
Evet
7
13.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
1,622
389.928,78
Evet
8
13.08.2020
12.08.2020
13.08.2020
1,5713
377.740,5
Evet
9
14.09.2020
11.09.2020
14.09.2020
1,622
389.928,77
Evet
10
15.10.2020
14.10.2020
15.10.2020
1,5713
377.740,48
Evet
11
16.11.2020
13.11.2020
16.11.2020
1,622
389.928,77
Evet
12
16.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
1,5206
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
16.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
1,5206
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 11. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,77-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.