AKBANK T.A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:16.11.2020 12:24:49
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFAKBK12171 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 5. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
19.01.2021
Vade (Gün Sayısı)
216
Faiz Oranı Türü
Sabit
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFAKBK12171
Vade Başlangıç Tarihi
17.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
432.494.000
Kupon Sayısı
7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
17.07.2020
16.07.2020
17.07.2020
0,7603
3.288.251,88
Evet
2
17.08.2020
14.08.2020
17.08.2020
0,7857
3.398.105,36
Evet
3
16.09.2020
15.09.2020
16.09.2020
0,7603
3.288.251,88
Evet
4
16.10.2020
15.10.2020
16.10.2020
0,7603
3.288.251,88
Evet
5
16.11.2020
13.11.2020
16.11.2020
0,7857
3.398.105,36
Evet
6
16.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
7
19.01.2021
18.01.2021
19.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
19.01.2021
18.01.2021
19.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 17.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 216 gün vadeli, TRFAKBK12171 ISIN Kodlu, 432.494.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 5. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.