MİGROS TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:06.11.2020 21:38:49
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Eylül 2020 bilgilendirme sunumu ve basın bülteni hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yatırımcılarımızı ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere, Şirketimizin 01 Ocak – 30 Eylül 2020 hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği, 2020 yılına ilişkin beklentilerin de güncellendiği bilgilendirme sunumu ve basın bülteni www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.

(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.