AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:06.11.2020 18:12:15
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/11/2020
Karar Sayısı
18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 6 KASIM 2020 TARİH VE 2020/18 SAYILI KARARI

  

VE

  


 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

II-14.1. SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

  

 

  


 Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 hesap dönemine ait sınırlı denetimden geçmemiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 06.11.2020 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bireysel ve konsolide finansal durum tablosu, bireysel ve konsolide kapsamlı gelir tablosu, bireysel ve konsolide nakit akış tablosu ve bireysel ve konsolide özkaynak değişim tablosu ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,
 
 •    Tarafımdan incelendiğini,

  

 

  

•    Görev ve sorumluluk alanımda sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 

  

       Sahip olduğum bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

  

 

  

beyan ederim.

  

 

   Saygılarımla,


AZİZ AHMET KACAR                                               AHMET ERTÜRK                                       BAHATTİN YÜCEL                                         SERTAÇ F. KARAAĞAOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                             

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                    Genel Müdür

    

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                    

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi             Denetimden Sorumlu Komite Üyesi