ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri

Gönderim Tarihi:05.11.2020 18:57:04
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Fon Birim Pay Değeri Hk.

Türkçe

Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 05.11.2020 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucu, fon birim pay değeri  15,767194 TL olarak belirlenmiştir. 


Fon İşlem Kodu Fon Unvanı Birim Pay Değeri TL (05.11.2020 gün sonu fiyatı)
Z30KE Ziraat Portföy Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
    15,767194
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.