ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri

Gönderim Tarihi:05.11.2020 10:22:56
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Tazminat Politikası Bilgi Güncellemesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi/tazminat-politikas%C4%B1
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
-
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler