CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:04.11.2020 09:01:38
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
Şeref DURNA
Birim Yöneticisi
0(212)-336 7345
FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ
Birim Müdürü
0(216)-468 0329
CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN
Uzman
0(216)-468 0317
CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL
Uzman Yardımcısı
0(216)-468 0311
CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr