MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:02.11.2020 15:22:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesinin İstifası

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinden Sayın Şamil DEMİRKAN'ın istifasının kabulüne, komitenin 2 üyeden oluşmasına ve aşağıda isimleri yer alan üyelerin görevlerinin devamına karar verilmiştir. 

Başkan : Sn.Hüseyin SOYGÜR

Üye: Sn. Cemal İPEKOĞLU

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.