YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:30.10.2020 15:42:24
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
08.01.2021
Vade (Gün Sayısı)
140
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFYKBK12148
Satışın Tamamlanma Tarihi
21.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi
21.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
72.000.000
Kupon Sayısı
4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.09.2020
24.09.2020
25.09.2020
1,0594
11,048
11,6166
Evet
2
30.10.2020
28.10.2020
30.10.2020
1,2877
13,4289
14,2743
Evet
3
04.12.2020
03.12.2020
04.12.2020
4
08.01.2021
07.01.2021
08.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
08.01.2021
07.01.2021
08.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 21.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 21.08.2020 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 140 gün vadeli 72.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK12148 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 2. kupon ödemesi 30.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.