TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:23.10.2020 18:20:13
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

SORUMLULUK BEYANI

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/10/2020
Karar Sayısı
38
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SORUMLULUK BEYANI